Jesteśmy organizacją pozarządową, która realizuje misję wspierania polskiej nauki i podnoszenia jakości życia publicznego w Polsce poprzez upowszechnianie
twórczości naukowej i projektów badawczych, szczególnie w dyscyplinie nauk prawnych, nauk o polityce i administracji.

 

Zarząd Fundacji
Jakub Czułba
Rada Fundacji
Artur Wołek, Michał Matlak, Błażej Duber
Fundator
Kazimierz Michał Ujazdowski

Cele Fundacji

 • wspierania twórczości naukowej i projektów badawczych, szczególnie w dyscyplinie nauk prawnych, nauk o polityce i administracji.
 • wspierania obecności polskiej nauki w międzynarodowej wymianie intelektualnej;
 • wspierania młodych naukowców w podejmowaniu nowatorskich projektów
  badawczych;
 • podnoszenia jakości życia publicznego w Polsce poprzez upowszechnianie wiedzy naukowej;
 • promowania integracji europejskiej i upowszechniania wiedzy naukowej w tej dziedzinie;
 • wspierania rozwoju edukacji publicznej poprzez upowszechnianie prac naukowych;
 • wspierania rozwoju kultury i promocji dziedzictwa narodowego, jako ważnej składowej kultury europejskiej;
 • upowszechniania kultury;
  wspierania polskiej dyplomacji kulturalnej i naukowej.