Europa jako imperium

Kolejny wykład z serii “Przemyśleć demokrację!”, który organizujemy wraz z Europejskim Centrum Badań Ustrojowych UŁ, poświęcony był tematyce wielopoziomowego zarządzania Europą w dobie pandemii Covid-19.  Nasz gość, prof. Jan Zielonka, mówił o swojej książce „Europa jako imperium” z perspektywy, jaką przyniósł 2020 rok i pandemia koronawirusa.
Zachęcamy do wysłuchania wykładu – TU lub przeczytania rozmowy – TU.