Powołanie Fundacji dla Nauki

Jesteśmy organizacją pozarządową, która realizuje misję wspierania polskiej nauki i podnoszenia jakości życia publicznego w Polsce poprzez upowszechnianie
twórczości naukowej i projektów badawczych, szczególnie w dyscyplinie nauk prawnych, nauk o polityce i administracji.

Fundatorem organizacji jest Kazimierz Michał Ujazdowski.