O współczesnych próbach reform demokracji

Serdecznie zapraszamy na pierwszy z trzech wykładów w ramach cyklu Przemyśleć demokrację


Wykład O współczesnych próbach reform demokracji wygłosi dr hab. Rafał Matyja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Słowo wstępne wygłosi dr hab. Kazimierz Ujazdowski, prof. UŁ
Cykl otworzy Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej za pomocą
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81904098409

Partnerem Wydarzenia są:
Europejskie Centrum Badań Ustrojowych
Miasto Łódź

Seria wydarzeń stanowi refleksję nad obecnymi dylematami demokracji w jej różnych wymiarach: prawno-instytucjonalnym, psychospołecznym i kulturowym. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie polskiej opinii publicznej z najpoważniejszymi postaciami światowych myślicieli politycznych w odniesieniu do demokracji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *